domingo, 5 de febrero de 2012

un pontevedres

personaxes e a suas ruas na cidade.-

MANUEL LEIRAS PULPEIRO


FRAY MARTIN DE SARMIENTO


CASTELAO


CURROS ENRIQUEZ


UXIO NOVONEIRA


EDUARDO PONDAL


ROSALIA CASTRO


BLANCO AMOR


CUNQUEIRO


OTERO PEDRAYO


LUIS AMADO CARBALLO


LUIS SEOANE


RAFAEL DIESTE


CELSO EMILIO FERREIRO