miércoles, 28 de diciembre de 2011

as pedras da cidade, verdadeira seña da antigüedade de pontevedra, pouco a pouco, co a complacencia da melloría dos ciudadans, vannóslas cambiando por losetas de pouco grosor; outras señas de identidade van desaparecendo, por obriga ou por desidea de moitos. ejemplos--------------

o eterno don peregrino.- foise.-


o lar, horas de estudio e encontros.-
maria a do carrillo.- foise

seguimos na loita

 o méndez núñez.- historia de todos, quizás tiña que estar.-

noutras cidades queda algún como reclamo do turismo.-

pouco lle queda.-

sobra o semáforo, non pasan coches nin pra descargar.-

as abóas, toda una lenda que teñan tempos pra sentarse, coidar os netos e a súa  encomenda, mentras os fillos viaxan e viven.-

nada que ver co actual, outra reseña perdida.-

morreu a xuntanza , con tempo pra disfrutar.-

ahora faille falta baño, lavado e un sillón cómodo.-

acabóuse o fervor e sóo queda a festa.-

mellor sin cubrir, úsase 8 días o ano.-

pra exemplo do fermoso que poden ser----------cando se fan as cousas ben.-

as reiñas das festas, fixeron historia hasta que chegaron------------------------

o final sin nada de nada---------------

que pensara a señora que vende a cera, mellor que non o diga-----------

que tempos, ventas nas rúas ,agua nas fontas e pedras nas--------------------------------

as batallas-----------------------

as procesions con todos os políticos

non fai frío

tirando, tirando o santuario vaise chegando

san cibrán----------------

algún día lle chegara a súa restauración.-