miércoles, 3 de agosto de 2011

chegado a este punto, toca una imagen general de la ciudad de 1962.-

o mar aberto inda non chegou a cidade, pero a lanzada e de todos os da provincia.-

non hai moitos anos o savoi era o centro de atención, co a venta de entradas para ver os toros, ahora abandonado por desidia e amabilidad do concello.-!está rematado¡

proyecto presentado po lo psoe para la plaza de españa, ideal con fontes, árboles, bancos, xardins, etc; o bloque dixo no, e fixeron unha explanada para concertos, mitines, e mexar os cans.-con perdón dos cans.-

o cruceiro que dexesaba bo viaxe a pasar por el puente de la barca, e o fondo a caeira en bolas.-

os ptv da ciudade recordarän esta imaxen, o lugar, e os seus donos, exemplo de responsabilidad.-

a ponte da moureira dabaixo, as gamelas e a agua, todo cambiou, ¿pra mellor?

os indicaores no centro da cidade dan agarimo dos anos de este retrato

antes, podía remar dende as corbaceiras hasta remontar o lérez, ahora non hay que sexa capaz de rexurdilo.-

a mente non deixa de ver o que os ollos lles gustaría mirar.-