viernes, 23 de septiembre de 2011

maría, méndez núñez y verdura en buen estado y sin sillas.-
a gana de comer fai a vella correr.-
volta, vista general y ben modo.-
as veces o demo, e tendeiro.-
tres de troles distintas as postas anteriormente.-
cando busques noiva, mira pra cara déla, pró corpo da mai e a carteira do pai.-
fermosura de aficinados, plaza de españa, e agua na autovía.-
cazador e troiteiro nin boa vida nin bo palleiro.-
gorgullón, trole e festas na alameda.-
na mesa de san francisco, o que e pra catro chega pra cinco.-