martes, 19 de julio de 2011

as palmeiras, as rans, os rapaces e o medo o garda de verde.

as rapacas de s. roque ahora e anos atrás

o coche de línea que pasaba po la miña aldea e deixabame alí o fin de semana

de marín a pontevedra no tranvía, lembranza esquecible

a aldea,a aboa,a radio e e de virxilio

a natureza víviase o día, o neno solto

poucos anos atrás a plaza era de todos nos, agora e das mesas e sillas

era todiño de ferro e con moitas bocas

coa añoranza de un xenio como rafa

as lembranzas comenzan por pequenas cousas