martes, 30 de agosto de 2011

debe ser na zona de santa mária, nos sei cal.-


máis moderna, pero necesaria.-


non por vista deixa de ser acolledora.-


0 centro de correos.-


a chegada do gafos o mar.-


palacio de gomez de sotomayor ,o churruchaos.-


a vista da lugar a construcion de un edificio representativo da cidade.-


a imaxen faime recordar que cerca do bar carolo había un surtidor de gasolina


e curiosa a foto da esquina de general mola.-


gracias a todos po la axuda, poño ésta por muy antiga.-