lunes, 8 de agosto de 2011

o pazo dos mariño, decían que no seu interior existía o xardin más bonito da ciudad.-


o fondo o antigo cuartel dos de tricornio, exigentes pero educados, os nosos, non todos, deberían cambiar e volver a integrarse a seu cometido: servicio o ciudadán.-


o traxe, a rede, o mar, a imaxen o di todo, vivámolo.-


nos peores momentos, todos pedimos algo, agora tocalle os políticos, crean o non.-


pouca neve e pocas veces, a excepción esta nevarada dos anos 70, co acompañamento da fermosura do lugar.-


hoxe e lunes, o fin de semana fai que un reviva cousas de neno. pontesampaio o merece.-


vése a dereita o vergel con fruta pra coller, a rua cortada por obras, hoxe cortada po las festas,xunto con f. ladreda , etc, caos total na cidade por falta de coordinación, e os ciudadans que usámola que nos fodan(como diría un manchego).-


e do concello de pontevedra, pero daría igual, a sua fermosura e tesouro que nos da, vai pra queles que nacendo de este xeito tan sinselo,pero invidiable, dalle vergoña reconocelo , en esta ciudad bastantes.-


a fonte dos tornos, os baldes, as cestas, o sastre, a agua e os pichos, mostran que a zona estaba mellor daquéla.-


cando as piscinas do estadio eran de todos nos, o aire libre, ahora sólo dos mellores


os días de choiva na cidade eran distintos, sin presas, os nenos soltos e mollados, e non morría nadie.-


canto tarderemos en volver a ver estas xuntanzas nas festas da cidade, quizás nunca.-


onte un coñecido do lugar da foto díxome: pon alguna foto de donde eo vivo que tamén somos do mundo; eu contesteille: dillo tamén os do concello.


non hay moito na calle sierra, mercábamos castañas,angazos , cestas, etc, agora os de aquí multa, os de fora susto.-


os dibuxos deixan ver épocas nas que eran o único recurso, a rua de trabancas es una muestra.-

teno todo, o ano 1964, os taxis, o trole, o café, a caixa e a nostalxia.-

a calidad da foto, mala, o bo e a visita de gonzález besada a plaza de san jóse, donde inda estaba a capilla.-