miércoles, 31 de agosto de 2011

hoxe os das bicis, están aloxados aquí, deixaríannos chegar en coche.-


antes coches ahora mesas e sillas, e nos a outra parte.-


un cachiño da alma que xa non está como debía.-


a nova estación o día da sua inauguración.-


ahora hay que ser como esta xente, genial,.-


para los granates nostalgicos.-


distinta pero fermosa


a romería de san benito, víviase de outra forma.-


a historia está pra recordala.-


un recordo a garcía alén.-