miércoles, 19 de octubre de 2011

o cansancio do día non e fervor na noite.-siglos de dibuxos.-sarmiento sin más.-o chanchulloera máis fermoso antes.-chamábase a plaza da constitución, antes panterno, ahora.......


sin palabras, sigue sendo de todos os pontevedreses.-debe de ser o único que non moveron-.a ponte antiga de ferro, voló, esta de pedra non se sabe, por fin temos cemento.-aparcaban pra ir a pasarón.-non queda ningún comercio da época, os novos van pechando por falta de foráneos.-que tempos a san benito en gamela ou a pé.- podemos peatonalizar a ruta pra non ir en coche.-


o tren en todo su esplendor.-si fixeres o que tiñas que facer, hoxe non farías o que fas.-